Skip to main content

Employers: Register Today

The registration deadline (June 30, 2022) for employers with 5+ employees has passed. It takes just a few minutes to get started. No employer fees, easy to facilitate. Get started today.

Tiền Của Quý Vị. Tương Lai Của Quý Vị.

CHỦ LAO ĐỘNG

Quy trình đăng ký dành cho tất cả chủ lao động. Sử dụng mã truy cập của quý vị để bắt đầu tạo điều kiện cho CalSavers hoặc miễn cho doanh nghiệp của quý vị nếu quý vị đã cung cấp kế hoạch hưu trí.

NGƯỜI TIẾT KIỆM

Biến nghỉ hưu thành hiện thực với CalSavers. Bắt đầu tiết kiệm cho tương lai ngay hôm nay.

Một cách đơn giản, đáng tin cậy để tiết kiệm hưu trí

CalSavers là chương trình tiết kiệm hưu trí mới của CalSavers, nó sẽ cung cấp cho hàng triệu người lao động ở California cơ hội đảm bảo cho tương lai.

CalSavers dành cho người lao động ở California nào mà chủ lao động không có kế hoạch hưu trí, các cá nhân tự kinh doanh, và những người khác muốn tiết kiệm thêm. Người tiết kiệm đóng góp vào một Tài Khoản Hưu Trí Cá Nhân (IRA) thuộc sở hữu của họ. Chủ lao động nào không có kế hoạch riêng sẽ đăng ký CalSavers trước thời hạn và tạo điều kiện cho nhân viên tiếp cận Chương Trình.

CHỦ LAO ĐỘNG

  • Quy trình đăng ký diễn ra nhanh chóng và dễ dàng.
  • Chủ lao động có các trách nhiệm có giới hạn.
  • Không có lệ phí đối với chủ lao động và không có trách nhiệm ủy thác.

Tìm hiểu thêm chi tiết về điều kiện của quý vị, các yêu cầu đăng ký và thời hạn.

Đọc thêm

NGƯỜI TIẾT KIỆM

  • Các tính năng tự động hoặc tự chọn.
  • Rút tên hoặc trở lại vào bất kỳ lúc nào.
  • Đầu tư đơn giản hóa với lệ phí thấp.
  • Tài khoản IRA linh động thuộc sở hữu của quý vị.

CalSavers có thể giúp quý vị thực hiện kế hoạch tiết kiệm hưu trí. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn của quý vị.

Đọc thêm

CalSavers Rất Có Hiệu Quả!

Các chủ doanh nghiệp và các tổ chức trong ngành tại California rất thích thú về CalSavers.

Zach Davis standing in Penny Ice Creamery with his arms crossed

Đó là việc đúng đắn cần làm.

- Zach Davis

Chủ sở hữu Penny Ice Creamery

Kenitra Dominguez standing in a warehouse with her co-workers

CalSavers giúp tôi an tâm vì tôi biết tập thể của mình được chăm sóc tốt.

- Kenitra Dominguez

Giám Đốc Nhân Sự & Văn Hóa, Red Bay Coffee

Christin Evens sitting next to a computer

Nó sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm thời gian và tiền bạc, và thực sự là hai bên cùng có lợi đối với các doanh nghiệp nhỏ.

- Christin Evans

Đồng sở hữu, The Booksmith

 

Đọc thêm

Các cá nhân không được trả công cho lời xác nhận của mình. Lời xác nhận có thể không thể hiện trải nghiệm của các khách hàng khác.