Skip to main content

Avoid Penalties: Register Today

Deadlines have passed for most employers. It takes just a few minutes to get started. No employer fees, easy to facilitate. Get started today.

Ang Pera Mo. Ang Kinabukasan Mo.

MGA EMPLOYER

Ang Pagpaparehistro ay bukas para sa lahat ng mga employer. Gamitin ang inyong access code para simulan ang pagpapadali ng CalSavers o i-exempt ang negosyo mo kung nag-aalok ka na ng plano sa pagreretiro.

MGA NAG-IIPON

Gawing katotohanan ang pagreretiro sa CalSavers. Magsimulang mag-ipon para sa kinabukasan mo ngayon.

Isang simpleng, mapagkakatiwalaang paraan para mag-ipon para sa pagreretiro

Ang CalSavers ay programa ng pag-iipon sa pagreretiro sa California para sa mga manggagawang walang ibang paraan para makaipon para sa pagreretiro sa trabaho. Sa CalSavers, milyun-milyong manggagawa sa California ang may pagkakataong mapunta sa tamang landas para sa kanilang kinabukasan.

Personal

Nag-aambag ang mga nag-iipon ng bahagi ng bawat suweldo sa isang Individual Retirement Account (IRA) na pag-aari nila. Ang bawat nag-iipon ay nagpapasya kung magkano ang iaambag at kung saan inilalagay ang perang ito.

Na-a-access

Ang CalSavers ay available sa mga manggagawa sa California na ang mga employer o ay hindi nag-aalok ng plano sa pagreretiro, mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili, at iba pa na gusting mag-ipon ng dagdag.

Magaan

Kailangan lang kumpletuhin ng mga kalahok na employer ang ilang aksyon: Irehistro ang kanilang kumpanya ayon sa mga partikular na deadline, pangasiwaan ang mga pagbabawas sa payroll sa bawat panahon ng suweldo, at panatilihing napapanahon ang kanilang listahan ng mga empleyado.

Gumagana ang CalSavers dahil idinisenyo ito nang nasa isip mo.

MGA EMPLOYER

  • Mandato para sa mga employer na may 1 o higit pang empleyado.
  • Mabilis at madali ang pagpaparehistro.
  • May limitadong mga responsibilidad ang mga employer.
  • Walang bayad mula sa employer, walang kontribusyon mula sa employer at walang pananagutan sa katiwala.
  • Dapat magrehistro ang mga employer ng kanilang kumpanya ayon sa ipinag-uutos na mga deadline.

Kumuha ng higit pang mga detalye tungkol sa batas ng estado, katayuan ng iyong mandato, at mga deadline.

Magbasa pa

MGA NAG-IIPON

  • Mga awtomatikong tampok o piliin ang inyong sarili.
  • Piliing hindi sumali at sumali muli anumang oras.
  • Pinasimpleng pamumuhunan na mababa ang bayarin.
  • Portable na IRA na pag-aari mo.

Matutulungan ka ng CalSavers sa paraan na patungo sa pag-iipon para sa pagreretiro. Matuto pa tungkol sa mga opsyon mo.

Magbasa pa

Gumagana ang CalSavers!

Ang mga may-ari ng negosyo sa California at mga pangkat ng industriya ay nasasabik sa CalSavers. 

Zach Davis standing in Penny Ice Creamery with his arms crossed

Ito ang tamang bagay na gagawin.

- Zach Davis

May-ari, Penny Ice Creamery

Kenitra Dominguez standing in a warehouse with her co-workers

Pinakakalma ng CalSavers ang isipan ko dahil alam kong nasa mabuting kamay ang aking pangkat.

- Kenitra Dominguez

Direktor ng Mga Tao at Kultura, Red Bay Coffee

Christin Evens sitting next to a computer

Matutulungan nito ang mga maliliit na negosyong makatipid ng oras at pera, at tunay na win-win ito para sa mga maliliit na negosyo.

- Christin Evans

Co-owner, The Booksmith

 

Magbasa pa

Hindi nakatanggap ng bayad ang mga indibidwal para sa kanilang testimonyal. Ang testimonyal ay maaaring hindi kinatawan ng karanasan ng ibang mga kostumer.