Skip to main content

COVID-19 Message: We are here for you.

We are here to support you throughout this difficult time. To learn how we are responding to the COVID-19 pandemic, read our message to savers and employers.

Ang Pera Mo. Ang Kinabukasan Mo.

MGA EMPLOYER

Ang Pagpaparehistro ay bukas para sa lahat ng mga employer. Gamitin ang inyong access code para simulan ang pagpapadali ng CalSavers o i-exempt ang negosyo mo kung nag-aalok ka na ng plano sa pagreretiro.

MGA NAG-IIPON

Gawing katotohanan ang pagreretiro sa CalSavers. Magsimulang mag-ipon para sa kinabukasan mo ngayon.

Isang simpleng, mapagkakatiwalaang paraan para mag-ipon para sa pagreretiro

Ang CalSavers ay ang bagong programa sa pag-iipon para sa pagreretiro ng California na maghahandog sa milyon-milyong trabahador sa California ng oportunidad na malagay sa tamang daan para sa hinaharap.

Ang CalSavers ay magagamit ng mga trabahador sa California na ang mga employer ay hindi nag-aalok ng plano sa pagreretiro sa lugar ng trabaho, mga taong may sariling-empleyo, at mga ibang gustong maka-ipon ng ekstra. Nag-aambag ang mga nag-iipon sa isang indibidwal na Account sa Pagreretiro (IRA) na pag-aari nila. Ang mga employer na hindi nag-aalok ng sarili nilang plano ay magrerehistro para sa CalSavers sa kanilang mga takdang petsa at pinadadali ang paggamit ng mga empleyado nila sa Programa.

MGA EMPLOYER

  • Ang pagpaparehistro ay mabilis at madali.
  • Ang mga employer ay may mga limitadong responsibilidad.
  • Walang mga bayad ang employer at walang fiduciary na responsibilidad.

Makakuha pa ng mga detalye tungkol sa inyong pagiging karapat-dapat, mga pangangailangan sa pagpaparehistro at mga takdang petsa.

Magbasa pa

MGA NAG-IIPON

  • Mga awtomatikong tampok o piliin ang inyong sarili.
  • Piliing hindi sumali at sumali muli anumang oras.
  • Pinasimpleng pamumuhunan na mababa ang bayarin.
  • Portable na IRA na pag-aari mo.

Matutulungan ka ng CalSavers sa paraan na patungo sa pag-iipon para sa pagreretiro. Matuto pa tungkol sa mga opsyon mo.

Magbasa pa

Gumagana ang CalSavers!

Ang mga may-ari ng negosyo sa California at mga pangkat ng industriya ay nasasabik sa CalSavers. 

Zach Davis standing in Penny Ice Creamery with his arms crossed

Ito ang tamang bagay na gagawin.

- Zach Davis

May-ari, Penny Ice Creamery

Kenitra Dominguez standing in a warehouse with her co-workers

Pinakakalma ng CalSavers ang isipan ko dahil alam kong nasa mabuting kamay ang aking pangkat.

- Kenitra Dominguez

Direktor ng Mga Tao at Kultura, Red Bay Coffee

Christin Evens sitting next to a computer

Matutulungan nito ang mga maliliit na negosyong makatipid ng oras at pera, at tunay na win-win ito para sa mga maliliit na negosyo.

- Christin Evans

Co-owner, The Booksmith

 

Magbasa pa

Hindi nakatanggap ng bayad ang mga indibidwal para sa kanilang testimonyal. Ang testimonyal ay maaaring hindi kinatawan ng karanasan ng ibang mga kostumer.